Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 
[Lễ Trọng và buộc]

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1, 46-47)

Cả cuộc đời, Mẹ Maria đã luôn dâng lời ca tụng lên Thiên Chúa. Mẹ ca tụng vì cảm nghiệm được những ân huệ lớn lao Thiên Chúa làm cho mình và vì Mẹ nhìn ra tình thương đặc biệt của Chúa cho những ai bé nhỏ khó nghèo.

Mẹ xác tín và sống niềm tin tưởng cậy trông trong mọi hoàn cảnh, giữa mọi biến cố, sống trọn cuộc đời xin vâng theo kế hoạch của Đấng Toàn Năng.

Vì Đức Maria với tâm hồn và thể xác trinh trong, không vướng tội nhơ, Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương, chúc phúc cho cả hồn lẫn xác của Mẹ sau khi trọn vẹn cuộc hành trình đức tin trần thế, được lên Trời hưởng vinh quang vĩnh cửu cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi và triều thần thánh trên Trời.

Xin Mẹ Maria hồn xác lên trời chuyển thay cầu giúp cho chúng con biết lánh xa tội lỗi và sống kết hợp với Chúa luôn mãi. Xin Mẹ ban cho chúng con biết mau mắn nói lời xin vâng tuân theo thánh ý Chúa trong đời sống của chúng con.
—————————————–
LỊCH LỄ: MẸ MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI tại các nhà thờ trong giáo hạt Chính Tòa- nội thành Hà Nội.

1. Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội:
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019: 18h00
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019: 6h; 10h(Thánh lễ Đại Triều do Đức TGM Giuse chủ sự); 18h00; 20h00.
————————————————————————
2. Nhà Hàm Long
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019:
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019: 6h00, 17h00, 19h00
————————————————————————
3. Nhà Thờ Cửa Bắc:
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019:
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019: 6h30, 19h00
————————————————————————
4. Nhà Thờ Thái Hà
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019: 18h30 và 20h00
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019: 5h30, 8h00, 10h00, 16h00, 18h00, 20h00
————————————————————————
5. Nhà Thờ Đồng Trì
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019: 18h00 (giáo xứ), 19h30 ( giáo họ Tự Khoát) 
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019: 17h30 (rước kiệu), 18h00
————————————————————————
6. Nhà thờ Tân Lạc
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019:
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019:
————————————————————————
7. Nhà Thờ Phùng Khoang
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019:
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019:
————————————————————————
8. Nhà Thờ Hàng Bột
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019: 18h30 (giáo họ Vạn Phúc), 19h00 (giáo xứ) 
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019:6h00 và 19h00 (tại giáo xứ), 20h00 (giáo họ Giảng Võ) 
————————————————————————
9. Nhà Thờ Nam Dư
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019:
– Nam Dư: 19h00
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019:
– Nam Dư: 06h30 và 19h00
– Yên Lương: 08h00
– Yên Duyên: 18h00
————————————————————————
7. Nhà Ngọc Mạch
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019: 19h00
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019: 19h00
7. Nhà Thờ Cổ Nhuế
1️⃣Lễ Vọng 14/8/2019: 19h
2️⃣Ngày Đại Lễ 15/8/2019: 5h30, 16h00, 18h00
———————————————————–
Nguồn: Hội SVCG TGP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *