SVCG Làng Sư

Ngày 22/04/2010 (Do nhầm lẫn nên nhiều ace lại được thông báo là ngày 23/4) nhóm Giáp Bát được thành lập tại nhà thờ Làng Tám với 8 thành viên tiên khởi, trưởng nhóm tạm quyền là anh Phê-rô Vũ Hoàng Thạch.
_ Đến 11/8/2010, thành lập nhóm CĐSP Hà Tây, sáp nhập với nhóm Giáp Bát thành nhóm Làng Tám – Sư Phạm (Làng Sư, tên gọi chính thức đến hiện tại). Với BĐH chính thức gồm có trưởng nhóm anh Phê-rô Vũ Hoàng Thạch, phó nhóm đặc trách Làng Tám: Giu-se Đinh Văn Thoại, Phó nhóm đặc trách Sư Phạm: Giu-se Hoàng Văn Thoại.

Trải qua hành trình hơn ba năm phát triển, Sv Làng Sư đã có những sự trưởng thành, những bước tiến lớn cho hoạt của mình. Cách riêng là sự phát triển nơi nhóm khu vực Thường Tín với thánh lễ phục vụ hàng tuần và các buổi sinh hoạt ngày càng đi sâu vào chất lượng.

Nhận thấy xu thế phát triển đó, đúng 3 năm 3 tháng 3 ngày sau ngày thành lập. Ngày 14/11/2013 tại nhà dòng MTG gx Hà Hồi đã diễn ra buổi họp quyết định chặng đường hoạt động độc lập cho nhóm khu vực Thường Tín và trở thành một thành viên thứ 5, bình đẳng trong nhóm SVCG Hà Thành. Tên gọi “Làng Sư” vẫn được giữ lại cho nhóm hoạt động tại nhà thờ Làng Tám thể theo nguyện vọng của đại đa số ace tại buổi họp một ngày sau đó (15/11/2013).

Trải qua bao thăng trầm cùng các đời trưởng nhóm: Giuse Nguyễn Mạnh Tùng. giuse Đỗ Danh Dũng và ĐaMinh Mai Ngọc Long

Sv Làng Sư tiếp tục phương châm hoạt động đi sâu vào vào đời sống Cầu Nguyện, học hỏi đào sâu Giáo lý, sinh hoạt tâm tình chia sẻ Lời Chúa, cùng giúp đỡ nhau trong đời sống học tập, xã hội và đặc biệt là đời sống Đức tin Ki Tô hữu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *